LYKHATSKA VALENTYNA OLEKSANDRIVNA

 1. Кучер С. В. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. В. Кучер, С. М. Андрейчин, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, А. М. Пастернак, І. О. Марчук // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.
 2. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 3. Швед М. І., Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Бойко В. І., Лихацька В. О. Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти // Гастроентерологiя. – 2013. – Випуск 4, Т. 50. – С. 57-60.
 4. Швед М. І., Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. B., Лихацька В. О., Смачило I. I. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Випуск 12, № 5. – С. 77-79.
 5. Швед М. І. Імуномодулювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом / М. І. Швед, Г. В. Лихацька, Т. В. Лихацька, І. В. Смачило, В. О. Лихацька, Т. А. Дячина, М. А. Федчук, В. О. Лихацька // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 4(57). - С. 29-30.
 6. Швед М. І. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на гелікобактерзалежний хронічний гастродуоденіт залежно від ступеня остеодефіциту / М. І. Швед, Т. В. Лихацька, Н. М. Кузьмінчук, В. О. Лихацька // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 4(57). - С. 65-66.
 7. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2005. – № 1. – С. 39-42.
 8. Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю. Діагностика захворювань з позицій доказової медицини // Інформаційний бюлетень “Медичний індекс”. – 2005. – № 2. – С.3-4.
 9. Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л. Деонтологічне виховання студентів // Медична освіта. – 2004. – № 1. – С. 43-45.
 10. Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л., Климнюк Н.Г. Спостереження випадку пароксизму миготливої аритмії у хворої на змішаний токсичний зоб // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 70-71.
 11. Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О. Поєднане використання “СИЛЛАРД П” та лазерного опромінення в комплексному лікуванні хронічних невиразкових проктосигмоїдитів // Інформаційний листок. – № 241. – 2003 р.
 12. Руда М.М., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Андрейчин С. М., Верещагіна Н.Я., Лихацька В. О. Вплив лазеротерапії на показники імунних реакцій у хворих на дифузний токсичний зоб // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Випуск 5. – 2000. – С. 74-79.
 13. Єпішин А.В., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Андрейчин С. М., Кузьменко С.А., Лемке М.О., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л. Руда М.М., Верещагіна Н.Я. Напрямки інтеграції на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2000. – С. 68-75.