KUZIV PETRO PETROVYCH

 1. Пасєчко Н. В. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці / Н. В. Пасєчко, Л. В. Радецька, П. П. Кузів, Н. І. Ярема, А. О. Боб, І. В. Смачило, З. П. Мандзій, А. І. Хоміцька, І. П. Савченко, Л. В., Крицький Т. І., Гаврилюк М. Є. Наумова // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2018. - № 3. - С. 112-116.
 2. Криськів О. І. Протеоліз в умовах традиційного лікування і розвантажувально-дієтичної терапії / О. І. Криськів, П. П. Кузів, Л. С. Бабінець // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2017. - № 4. - С. 69-73.
 3. Андрейчин С. М. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, Н. Я. Верещагіна, Н. А. Кавецька, П. П. Кузів, М. М. Руда, Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Ярема // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 4. Кузів П. П. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, О. І. Кузів, Л. В. Радецька, Н. З. Ярема // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2009. - Вип. 36. - С. 26-28.
 5. Кузів П. П. Ураження органів - мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами / П. П. Кузів, Н. З. Ярема, Л. М. Михайлів, Н. Я. Верещагіна, ін. та // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 4(45). - С. 31-32.
 6. Кузів О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням / О. Є. Кузів, Я. Я. Боднар, П. П. Кузів, Л. Ф. Климчук, Т. С. Завадська, Ю. Ю. Дерпак // Фізіол. журн. - 2005. - 51, № 5. - С. 71-78.
 7. Кузів П. П. Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит / П. П. Кузів, Л. М. Михайлів, Н. З. Ярема, Т. П. Хмельницька, Н. М. Олексів, О. С. Проць // Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 4. - С. 62-63.
 8. Кузів П. П. Професійні хвороби : Підруч. для студ. I - II рівнів акредитації / П. П. Кузів, Л. П. Боднар, В. В. Покиньчереда. - Т. : Укрмедкн., 2003. - 296 c.
 9. Кузів П. П. Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з альфа-токоферолом у хворих на ожиріння з артеріальною гіпертензією / П. П. Кузів, Ю. Ю. Дерпак // Буков. мед. вісн.. - 2003. - 7, № 3. - С. 42-45.
 10. Кузів П. П. Адаптація центральної гемодинаміки до фізичного навантаження у пацієнтів при розвантажувально-дієтичній терапії / П. П. Кузів, Ю. І. Сливка, А. В. Бойчук, Л. М. Михайлів // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Медицина. - 2002. - № 11. - С. 88-92.
 11. Кузів П. П. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на показники системи гемостазу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт / П. П. Кузів, В. Ф. Тюріна // Буков. мед. вісн.. - 2000. - 4, № 3. - С. 83-86.